SE*Candy dolls Co-Co

SE*Candy dolls Co-Co (Coco)
Rag n 04 (brun mitted)
Född 2017-10-21
Dna n/n gm föräldrarna
Blodgrupp A

NOM och Ex1 på sin första utställning i Nyköping 24 mars 2018